Uprawnienia SEP G1 do 1kV

Ukończony kurs i zdany egzamin – HURRA !!! 🙂
4.08.2019 r.

Od jakiegoś czasu wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem stawiam sobie cele i postanowienia do realizacji na nowy rok. Jednym z nich, przewidzianym na rok 2019 było odnowienie uprawnień energetycznych z grupy G1.

Uprawnienia energetyczne, które dotychczas posiadałem uprawniały mnie do pracy przy urządzeniach elektrycznych ale w wąskim zakresie (tylko obsługa i konserwacja). Dodatkowo nie miałem uprawnień do montażu nowych instalacji na czym najbardziej mi zależało. Dlatego postanowiłem poszerzyć ich zakres a dodatkowo powiększyć liczbę urządzeń i sieci przy których mógłbym pracować.

Stare uprawnienia G1

Tak więc zapisałem się na kurs 30 godzinny (do zdania egzaminu nieobowiązkowy), który odbywał się w dwa następujące po sobie weekendy. Kurs był oczywiście płatny i to nie mało. Wraz z opłatą za dwa egzaminy (eksploatacja + dozór) trzeba było dać 1000zł. Ale uważam że warto. Oczywiście dla osób które na co dzień nie pracują przy elektroenergetyce kurs może się okazać zbędny dla mnie jednak przypomnienie zakresu napięć sieciowych było konieczne. Chociażby z powodów zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i przeprowadzania pomiarów. 🙂

Tematyka zajęć była standardowa, dla mnie najważniejsze były informacje na tematy związane właśnie z pomiarami. Po zdaniu egzaminu uzyskałem uprawnienia do przeprowadzania odbioru instalacji elektrycznych, dlatego chciałem sobie przypomnieć te zagadnienia.

Czym w ogóle są uprawnienia energetyczne G1?

Uprawnienia energetyczne grupy 1, dotyczące urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Uprawnienia te można uzyskać w kategorii Dozoru „D” oraz Eksploatacji „E”. Eksploatacja dotyczy osób pracujących na stanowiskach wykonujących pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym. Natomiast dozór odnosi się do stanowisk kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowisk pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Nowe uprawnienia G1

Nowe uprawnienia G1

Tematyka kursu:
 1. prawo energetyczne;
 2. wpływ prądu elektrycznego na organizm człowieka;
 3. układy sieciowe;
 4. ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach do 1 kV;
 5. wyłączniki różnicowo-prądowe;
 6. elektronarzędzia;
 7. urządzenia i instalacje elektryczne na placu budowy;
 8. organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych;
 9. zespoły prądotwórcze;
 10. urządzenia instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem;
 11. pomiar rezystancji izolacji instalacji;
 12. pomiar rezystancji uziemienia;
 13. pomiary rezystywności gruntu;
 14. badanie skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej;
 15. badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem;
 16. badania i pomiary linii kablowych;
 17. badania  i pomiary elektrycznych urządzeń napędowych;
 18. czasookresy badań eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych.

Zakresy uprawnień:
 1. obsługa;
 2. konserwacja;
 3. remonty;
 4. montaż;
 5. zakres kontrolno-pomiarowy.
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne podlegające pod uprawnienia energetyczne G1:
 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci  o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych punktach.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu G1

Egzamin był formalnością. To co uzyskałem po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu to przede wszystkim możliwość przeprowadzania kontroli, pomiarów oraz odbioru instalacji elektrycznych. Co będzie nieodzowną częścią mojej przyszłej (mam nadzieje) pracy dodatkowej.

Tagi , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *